VAT – pręt żebrowany

Kto decyduje o odwrotnym obciążeniu: sprzedawca czy nabywca?

 

Pręty stalowe, w tym pocięte, i blacha są opodatkowane VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia.
Do wygiętych prętów, konstrukcji stalowych czy blachodachówki trzeba stosować zasady ogólne.


Od 1 października 2013 nastąpiły zmiany w katalogu towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT.Przed zmianą ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.
nr 177, poz. 1054 ze zm.), dalej zwanej ustawą o VAT, załącznik nr 11 do tej ustawy zwierał jedynie 8 pozycji,
a obecnie jest ich 41. Dodano towary z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów oraz szeroką grupę wyrobów stalowych, w tym m.in.:

 1. żelazostopy,
 2. wyroby, pręty oraz kształtowniki ze stali,

  VAT

 3. drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej,
 4. miedź nierafinowana
  i rafinowana oraz stopy miedzi,
 5. płaskowniki, druty, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów,
 6. proszki i płatki z miedzi
  i jej stopów,
 7. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki
  i pozostałe konstrukcje pływające,
 8. odpady z papieru i tektury,
 9. surowce wtórne: metalowe,ze szkła,
  z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z gumy.

Mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się w sytuacji, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

a) sprzedawcą jest czynny podatnik VAT,
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT,
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (przysługującym dla dostawy towarów używanych).

Powyższe wynika z treści art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Przy odwrotnym obciążeniu obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji przeniesiony zostaje na nabywcę danych towarów. Zasadniczo jest to również podmiot uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanej transakcji. Sprzedawca towarów jest tym samym zwolniony z obowiązku zapłaty VAT należnego do urzędu skarbowego.
Problemy pojawiają się, gdy wyrób został w jakikolwiek sposób przetworzony lub zmieniony, np. pręt stalowy został wygięty albo np. wykonano z niego konstrukcję na potrzeby odbiorcy. Wówczas jego klasyfikacja może się zmienić, w tym także może być inna niż wymieniona w załączniku do ustawy o VAT.
Jak wynika z informacji udzielanych przez Ministerstwo Finansów, za właściwe ustalenie kodu PKWiU w odniesieniu do danego towaru odpowiada producent (usługodawca), czyli innymi słowy sprzedawca.
W praktyce nie ma wątpliwości, że w przypadku sprzedaży produktu wymienionego w załączniku nr 11, np. pręta stalowego czy blachy, powinien stosować odwrotne obciążenie.
Największy problem mają firmy budowlane, będące zwykle finalnym nabywcą. – Co do zasady, otrzymując fakturę z klauzulą ,,odwrotne obciążenie”, deklarują VAT należny oraz VAT naliczony. W praktyce zdarzyć się również może, że przedsiębiorstwo budowlane nabywając od dystrybutora towary wymienione w załączniku nr 11 otrzyma fakturę z kwotami VAT wykazanymi na zasadach ogólnych- w takim przypadku ryzyko spada na nabywcę.
Jeśli bowiem transakcja powinna być rozliczona na zasadzie odwrotnego obciążenia, to nabywca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku, mimo że zapłacił VAT wykazany na fakturze wystawionej przez sprzedawcę. Nabywca musi w takiej sytuacji zwrócić się do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej.
Z tego wynika, że ostateczny nabywca także powinien dołożyć starań w celu ustalenia, czy kupowany produkt podlega procedurze odwrotnego obciążenia.
Niniejszy tekst stanowi przyczynek do wskazanej problematyki - odsyłamy do zapoznania się z treścią ustawą. Podane informacje nie stanowią interpretacji podatkowej.

 

Źródło: http://podatki.gazetaprawna.pl ; http://gofin.pl

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3